Умовами захистом

видані комерційною компанією Ecommerce Service Company s.r.o.,
зареєстрованою за адресою Benadova 19, 040 22 Кошице, зареєстрована в торговому реєстрі Міського суду
Кошице I., за відділом Sro, вкладка № 48783/V, ІКО: 53 045 416, Словацька Республіка

Стаття I.
Загальні положення

1. Змістом цих умов та положень є умови комерційної співпраці компанії Ecommerce Service Company s.r.o., зареєстрованої за адресою Benadova 19, 040 22 Кошице, зареєстрованої в торговому реєстрі Міського суду Кошице, за відділом Sro, вкладка № 48783/V, ІКО: 53 045 416, Словацька Республіка, та Замовника при створенні та експлуатації програмного рішення електронної торгівлі, яке дозволяє продавати товари або послуги (далі - «інтернет-магазин»).

2. У разі використання терміну "Замовник", вказаному у цих умовах, мається на увазі комерційна компанія Ecommerce Service Company s.r.o., зареєстрована за адресою Benadova 19, 040 22 Кошице, зареєстрована в торговому реєстрі Міського суду Кошице, за відділом Sro, вкладка № 48783/V, ІКО: 53 045 416, Словацька Республіка.

3. Для цих умов та положень термін "Замовник" означає юридичну особу або фізичну особу - підприємця, яка має інтерес створити інтернет-магазин і має намір експлуатувати інтернет-магазин з метою продажу товарів та послуг через інтернет-магазин.

4. Замовник зобов'язаний проявити свою згоду з цими умовами підтвердженим способом.

5. Ці умови та положення містять три частини:

 • Частина А: ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА, змістом якої є умови надання згоди на використання інтернет-магазину
 • Частина Б: УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБНОЇ ВЕРСІЇ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ, змістом якої є права та обов'язки зацікавленої сторони при пробній версії інтернет-магазину,
 • Частина С: УМОВИ ЗАХИСТУ ТА ОБРОБКИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ, які визначають права та обов'язки контрактних сторін з охорони особистих даних згідно зі спеціальним законом .
 • 6. Ці умови та положення

  7. Компанія Ecommerce Service Company s.r.o. залишає за собою право змінювати ці умови та положення тим же способом, як і були опубліковані.

  ЧАСТИНА А:
  ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

  (укладена відповідно до статті 508 Комерційного кодексу, Закону № 513/1991 Зб. в редакції наступних законів, а також статті 40 та наступних Закону № 618/2003 З. з. про Авторське право та суміжні права в редакції наступних законів)

  Стаття I.
  Загальні положення

  1. Ця ліцензійна угода укладається за допомогою одного або кількох засобів дистанційного зв'язку без одночасної фізичної присутності продавця та споживача, зокрема за допомогою веб-сайту та електронної пошти.

  2. Предметом цієї угоди є угода між сторонами про:

 • умови створення програмного рішення електронного магазину, що дозволяє продаж продуктів або послуг (далі - "інтернет-магазин")
 • умови надання згоди на використання інтернет-магазину
 • Замовником та власником похідних авторських прав на інтернет-магазин є комерційна компанія Ecommerce Service Company s.r.o., зареєстрована за адресою Benadova 19, 040 22 Кошице, зареєстрована в торговому реєстрі Міського суду Кошице, за відділом Sro, вкладка № 48783/V, ІКО: 53 045 416, Словацька Республіка.

  4. Замовником є фізична або юридична особа, яка укладе цю Ліцензійну угоду за допомогою засобів дистанційного зв'язку, підтверджуючи зобов'язуєче замовлення на веб-сайті Замовника, де Замовник одночасно висловлює згоду змістом цієї Угоди, а також згоду на обробку персональних даних, якщо така згода необхідна згідно з загальнообов'язковими законодавчими актами.

  Стаття II.
  Предмет угоди

  1. Згідно з цією Угодою Замовник зобов'язується:

 • створити для Замовника інтернет-магазин з основними програмними параметрами згідно з поточною версією, опублікованою на krol.shop/verzia (далі - "поточна версія")
 • створити графічний дизайн громадсько доступної частини (далі - "фронтенд") інтернет-магазину в обсязі можливостей поточної версії.
 • обробити графічний дизайн фронтенду інтернет-магазину до HTML/CSS
 • здійснити основні налаштування поточної версії інтернет-магазину згідно з вимогами Замовника (налаштування основних параметрів, мов, доменів та платіжних валют)
 • забезпечити протягом дії цієї Угоди послуги технічної підтримки для функціонування інтернет-магазину
 • забезпечувати протягом дії цієї Угоди послуги веб-хостингу, тобто забезпечення надання простору на серверах, управління серверами та забезпечення SSL-сертифікатів за окрему плату згідно з діючим тарифом, опублікованим на веб-сайті Замовника (далі - "діючий тариф")
 • забезпечувати оновлення інтернет-магазину
 • на створення нових або міграцію існуючих електронних поштових акаунтів
 • 2. Замовник зобов'язується по завершенні роботи, як автор за статтею II.1. цієї Угоди, надати Замовнику ліцензію та згоду на використання створеного твору, що включає в себе функціонування інтернет-магазину. Змістом ліцензії є можливість Замовника використовувати створений інтернет-магазин виключно з метою, для якої він був створений, а саме для його експлуатації.

  3. Замовник заявляє, що інтернет-магазин був створений за його власною творчою духовною діяльністю як єдиний твір, до якого належать виключні авторські права компанії Ecommerce Service Company s.r.o., зареєстрованої за адресою Benadova 19, 040 22 Кошице, зареєстрованої в торговому реєстрі Міського суду Кошице, за відділом Sro, вкладка № 48783/V, ІКО: 53 045 416.

  4. Частиною виконання, яка буде надана Замовником відповідно до цієї Угоди, не є початковий код та початкові графічні файли твору.

  Стаття III.
  Згода на використання Твору

  1. Замовник надає Замовнику виключну ліцензію на використання створеного та зміненого інтернет-магазину.

  2. Ліцензія згідно з цією угодою не дає право Замовнику здійснювати будь-яку іншу діяльність щодо інтернет-магазину, крім того, що визначено цією угодою, або визначено діючим законодавством.

  3. Згідно з цією угодою Замовник має право відображати, запускати та використовувати інтернет-магазин у відповідності до його призначення.

  4. Замовник не має права надавати іншим особам можливість використання інтернет-магазину без попередньої письмової згоди Замовника, за винятком випадків, коли третя особа забезпечує потреби експлуатації Замовника.

  5. Третьою особою є співробітник або комерційний партнер Замовника, доручений Замовником в його ім'я та за його рахунок використовувати інтернет-магазин зазначеним способом.

  6. Замовник надає ліцензію на використання створеного та зміненого інтернет-магазину не ексклюзивно, в необмеженому територіальному і речовому обсязі та на весь термін дії майнових і авторських прав Замовника на твір.

  Стаття IV.
  Ціна роботи

  1. За надання дозволу на використання Роботи в обсязі згідно зі ст. II цієї угоди Замовнику належить одноразова згодована ціна в розмірі, зазначеному в обов'язковому замовленні.

  2. Складовою частиною загальної ціни роботи є:

 • створення копії електронного магазину з параметрами згідно з поточною версією та надання прав доступу для його використання
 • створення графічного дизайну інтерфейсу фронтенду електронного магазину в межах можливостей поточної версії
 • три раунди рецензії для затвердження кінцевого вигляду електронного магазину. Додаткові графічні правки/роботи оплачуються окремо згідно з поточним прайс-листом.
 • обробка графічного дизайну інтерфейсу фронтенду електронного магазину в HTML/CSS
 • впровадження електронного магазину в тестовий та регулярний режим роботи
 • інтеграція електронного магазину з платіжними шлюзами, які підтримуються поточною версією електронного магазину. Інтеграція з іншим платіжним шлюзом оплачується окремо.
 • мовні мутації адміністративного інтерфейсу та фронтенду електронного магазину згідно з поточною версією
 • підтримка роботи електронного магазину в робочі години та в формі, зазначеній на веб-сайті Замовника krol.shop/podpora
 • створення нових або міграція існуючих електронних поштових акаунтів
 • 3. Складовою частиною загальної ціни роботи не є:

 • забезпечення послуг веб-хостингу
 • реєстрація або трансфер доменів
 • маркетингові дії та консультації
 • імпорт продуктів
 • імпорт сторінок змісту
 • створення логотипу
 • ретуш фотографій
 • послуги SEO
 • створення умов накупу, відповідно до закону про продаж або надання продуктів або послуг на відстані
 • забезпечення реєстрації в Управлінні захисту персональних даних Словацької республіки
 • мовні переклади вмісту (зміст сторінок, продукти, послуги, статті) електронного магазину
 • 4. Згідно замовлення Замовника Здатний забезпечити за додаткову оплату додаткові послуги згідно з актуальним чинним прайс-листом, зокрема:
 • реєстрацію або трансфер доменів

 • імпорт продуктів
 • імпорт сторінок змісту
 • створення логотипу
 • послуги SEO
 • маркетингові дії та консультації
 • ретуш та обробка фотографій
 • інші послуги, зазначені у прайс-листі послуг
 • інші послуги, зазначені в прайс-листі послуг
 • 5. Здатний на заявку Замовника забезпечити за оплату створення системи захисту персональних даних при експлуатації електронного магазину, реєстрацію в Управлінні захисту персональних даних Словацької республіки, а також створення умов накупу або продажу продуктів або послуг на відстані.

  6. Всі витрати, пов'язані з використанням Роботи згідно з цією Угодою, несе Замовник.

  7. Обов'язковими елементами на підставі обов'язкового замовлення є так звані обов'язкові елементи (зазначені у статті IV, пункт 3, підпункт а та підпункт і) та необов'язкові елементи (зазначені у статті IV, пункт 4).

  8. Замовник виражає згоду на те, що Здатний буде надавати йому за оплату обов'язкові елементи протягом чинності цієї Угоди, приймаючи до уваги, що ціни на ці послуги можуть змінюватися в залежності від поточної пропозиції цих послуг від їх постачальників. Ціни на вказані послуги також зазначаються у зобов'язуючому замовленні на час укладення цієї Угоди, а також у поточному прайс-листі. Замовник також зобов'язується забезпечити та дозволити для внутрішніх потреб Здатного повний доступ (повний або необмежений доступ) до існуючих даних електронного магазину за допомогою аналітичної веб-служби Google Analytics (далі - "Сервіс « Google Analytics »"). У разі непризначеності такого доступу або відсутності зв'язку електронного магазину з Сервісом Google Analytics, Здатний створить доступ до цих даних Здатним та Замовнику.

  9. Замовник приймає до уваги, що Здатний має право тимчасово призупинити надання послуг у разі, якщо з боку Замовника не надійде оплата платежів, пов'язаних з експлуатацією електронного магазину (наприклад, оплата за хостинг, домен, або SSL-сертифікат).

  10. Здатний має право після невдалого виконання додаткового терміну оплати будь-яких зобов'язань Замовника повністю припинити надання послуг, пов'язаних з експлуатацією електронного магазину, що призводить до нездатності електронного магазину Замовника працювати, Замовник втрачає до нього доступ, і Здатний в такому випадку має право і зобов'язаний знищити отримані дані та захистити їх від втрати, крадіжки або зловживання.

  11. Після невдалого виконання додаткового терміну оплати будь-яких зобов'язань Замовника, Ліцензійна Угода анулюється.

  12. Замовник приймає до уваги, що Здатний має право розмістити посилання на електронний магазин Замовника на своєму веб-сайті. Також на створеному електронному магазині Замовника Здатний має право розмістити посилання у нижній частині (далі - «футер») на свій веб-сайт та використовувати візуальні елементи електронного магазину Замовника для просування своїх послуг.

  Стаття V.
  Процедура укладання угоди у електронній формі.

  1. Сторони угоди висловлюють свою згоду на укладання цієї угоди у електронній формі шляхом заповнення замовничої форми в адміністративному інтерфейсі (далі - «бекенд») тестової версії (далі - «демо-версія») електронного магазину.

  2. Замовник висловлює свою згоду з умовами цієї ліцензійної угоди, надіславши зобов'язуюче замовлення відповідно до хронологічної послідовності окремих кроків, яка вказана на сторінці електронного магазину Здатного. Угода вважається укладеною лише після заповнення замовлення, вираження згоди з умовами цієї ліцензійної угоди та сплати завдатку за роботу в установленому розмірі на підставі виставленого і отриманого електронного фактури-завдатку.

  3. Розмір завдатку становить 50% від вартості замовлення, якщо інше не домовлено.

  4. Здатний зобов'язується надати Замовнику можливість безоплатного доступу до демо-версії електронного магазину на строк, встановлений Здатним.

  5. Замовлення з метою укладання угоди можна здійснити не пізніше останнього дня безоплатного доступу.

  6. Після надсилання Замовлення Замовнику буде надіслане електронне підтвердження прийняття Замовлення з його резюме та електронна фактура-завдаток.

  7. Після укладання угоди Здатний зобов'язаний виготовити роботу та виконувати свої обов'язки відповідно до змісту замовлення та цієї угоди.

  8. Після сплати фактури-завдатку Здатний зобов'язаний розпочати підготовку та створення індивідуального електронного магазину наступними етапами:

 • 1. Етап: домовленість про вигляд та виконання дизайну електронного магазину.
 • 2. Етап: надання пропозицій з вигляду електронного магазину (перегляди). Затвердження фінального вигляду електронного магазину у приміткових раундах.
 • 3. Етап: обробка графічного дизайну передньої частини електронного магазину відповідно до затвердженого дизайну.
 • 4. Етап: з'єднання бекенду з передньою частиною електронного магазину та його введення в тестовий режим.
 • 9. Тестова фаза роботи електронного магазину зазвичай триває 14 робочих днів. Здатний залишає за собою право збільшити термін тестування за необхідності, про що повідомить Замовника електронною поштою. Після закінчення тестового етапу Здатний повідомить Замовника електронною поштою, що електронний магазин готовий для запуску у регулярний режим і відправить Замовнику остаточну фактуру.

  10. Здатний у межах підготовки електронного магазину для регулярної роботи забезпечує:

 • реєстрацію або трансфер доменів (принаймні 24 години)
 • встановлення електронного магазину на домені
 • функціонування електронної пошти (створення або міграція)
 • відправлення інформаційного електронного листа про завершення тестового періоду та готовності електронного магазину для регулярної роботи разом із кінцевою фактурою.
 • 11. Здатний має право та зобов'язаний забезпечити запуск регулярної роботи електронного магазину лише після сплати обумовленої Замовником суми згідно з виставленою та переданою кінцевою електронною фактурою Здатним.

  12. Здатний зобов'язаний передати Замовнику всі документи, відповідні права, інформацію та доступи, які дозволять Замовнику належним чином користуватися та керувати електронним магазином.

  Стаття VI.
  Відмова від Угоди.

  1. Здатний має право односторонньо відмовитися від угоди, якщо він виявить, що у комунікації були надані або надані невірні, неповні або недостовірні дані щодо Замовника, або якщо є загроза того, що в результаті поведінки особи, з якою Здатний спілкувався, може виникнути шкода на боці Здатного (наприклад, шахрайська діяльність). Також він має право відмовитися з таких причин:

 • Замовник відмовляється від комунікації або будь-якого спілкування з ним неможливо на протязі понад 7 календарних днів.
 • Здатний прийшов до висновку, що неможливо чітко завершити поточний етап роботи на протязі більше 14 днів.
 • 2. Здатний має право на компенсацію цілеспрямованих витрат, які були зараховані в завдатковий платіж та які були витрачені до моменту відмови від Угоди. Зарахований завдаток вважається не повернутою сумою.

  3. Замовник має право односторонньо відмовитися від угоди у період від укладення угоди до надання доступів без права повернення завдаткового платежу. Ані Замовник, ані Здатний не мають права передавати свої позови щодо взаємних відносин третім особам.

  Стаття VII.
  Захист прав.

  1. Твір (електронний магазин), який є предметом цієї Угоди, підлягає захисту авторських прав згідно із спеціальним правовим актом.

  2. З метою захисту прав Здатного, електронний магазин не може бути поширений, не може бути предметом видачі в позику або субліцензії без попередньої згоди Здатного.

  3. Замовник бере на увагу, що з метою захисту прав електронний магазин або його окремі частини не можуть бути змінені, оброблені або яким-небудь чином змінені, а також проводити їх зворотний аналіз, за винятком і в межах діяльності, яка виразно дозволяється авторським законом або цією Угодою, а також включати електронний магазин або його частини будь-яким чином в свої або продукти третіх осіб.

  4. Замовник має право на отримання безкоштовних постійних оновлень (оновлень) наданого електронного магазину за умови, що Здатний закінчив відповідне оновлення і опублікував інформацію про нього на krol.shop/verzia. Замовник бере до уваги, що встановлення оновлень буде здійснюватися автоматично і є обов'язковим для оптимальної роботи наданого електронного магазину.

  5. Здатний не несе жодної відповідальності за непрацездатність електронного магазину на боці Замовника, якщо він використовує застарілий або нелегальний програмний забезпечення, або недостатньо потужний апарат, необхідний для правильного відображення та функціонування електронного магазину.

  6. Здатний не несе жодної відповідальності за підприємницьку діяльність Замовника та обсяг або характер продуктів або послуг, які Замовник буде пропонувати через електронний магазин. Замовник повністю несе відповідальність за відповідність його діяльності та за дії, які здійснюються через електронний магазин, до Конституції Словацької республіки, загальновизнаних правових актів та інших обов'язкових правових актів, які стосуються його діяльності.

  7. Замовник бере до уваги, що у разі порушення будь-яких правових актів при продажу продуктів або послуг Здатний має право припинити надання договірних послуг і відмовитися від Ліцензійної угоди або внести подання на перевірку відповідності діяльності Замовника загальновизнаним правовим актам відповідним органам.

  Стаття VIII.
  Заключні та особливі положення.

  1. Укладення цієї Угоди у електронній формі не виключає можливості, щоб сторони угоди уклали її за іншими умовами, якщо їх воля буде достатньо чіткою, визначеною і зрозумілою, і з цих виявів волі буде зрозумілим зміст їх взаємних прав та обов'язків щодо предмету виконання цієї Угоди.

  2. Доставка окремих документів здійснюється на електронні адреси, які вказує Замовник у замовленні, або іншим перевіреним способом, а Здатний на сторінці krol.shop/kontakt.

  3. Для доставки електронних повідомлень Замовнику застосовується такий порядок: якщо Здатний не отримав повідомлення про помилку доставки повідомлення (електронного листа або SMS) на вказану електронну адресу або мобільний номер Замовника протягом 24 годин після надсилання, то це повідомлення (електронний лист або SMS) вважається доставленим наступного дня, якщо когентні правові акти не передбачають іншого.

  4. Для доставки електронних повідомлень (електронної пошти) Здатному застосовується такий порядок: електронний документ вважається недоставленим до моменту, поки Здатний не підтвердить його отримання Замовнику зворотним електронним повідомленням.

  5. Укладення цієї Угоди у електронній формі не виключає відхилення від умов цієї Ліцензійної угоди, якщо зміни до неї затверджуються обома сторонами за допомогою підтверджуваного способу.

  6. Сторони декларують, що ознайомилися зі змістом та умовами цієї Ліцензійної угоди, погоджуються з нею та знають правові претензії обох сторін за порушення її, зокрема право на компенсацію збитків.

  7. Будь-які зміни вмісту цієї Ліцензійної угоди здійснюються Ліцензіатом шляхом її опублікування на веб-сторінці krol.shop/obchodne-podmienky.

  8. Ця Ліцензійна угода є частиною Умов Здатного.

  9. Права та обов'язки, що випливають з цієї Ліцензійної угоди, підлягають законодавству Словацької республіки, а також міжнародним договорам та угодам, до яких зобов'язана Словацька республіка.

  10. На всі можливі спори, що виникають з правових відносин між Замовником та Здатним, застосовується місцева та справна юрисдикція судів Словацької республіки.

  Частина B:
  УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕМО-ВЕРСІЇ ЕЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНУ

  I.
  Вступ

  1. Демо-версія (надалі - "демо версія") електронного магазину призначена виключно для її тестової експлуатації та презентації з визначеним обмеженням у часі та змісті.

  2. Під час тестової експлуатації демо версію не можна використовувати для продажу товарів або послуг, або для будь-якого іншого комерційного використання.

  3. Демо-версія електронного магазину надається безкоштовно.

  4. Демо-версія електронного магазину може мати обмежену функціональність порівняно з регулярною експлуатацією електронного магазину на підставі регулярного замовлення.

  II.
  Активація демо-версії електронного магазину

  1. Особа, яка проявляє інтерес, може отримати безкоштовний доступ до демо-версії електронного магазину у вигляді обмежених доступових прав до її функціональності на підставі свого запиту на сторінці krol.shop.

  2. Після заповнення електронної форми та контактних даних інтересуючому особі будуть надані доступові права до демо-версії електронного магазину на зазначену ним електронну адресу, разом із базовою інструкцією та умовами її використання протягом визначеного періоду тестової експлуатації.

  III.
  Обмеження використання демо-версії електронного магазину

  1. Термін тестової експлуатації демо-версії електронного магазину починається з дня першої авторизації на основі наданих доступових прав.

  2. Оператор демо-версії має право в будь-який момент відмовити особі, яка цікавиться, в доступі до демо-версії електронного магазину, якщо він прийде до висновку, що особа використовує магазин або його налаштування способом, який не відповідає характеру і цілям тестової експлуатації, і про це особа буде повідомлена електронною поштовою листом.

  3. Особу буде попереджено про закінчення тестового періоду безкоштовної експлуатації демо-версії електронного магазину, разом з можливістю укладення зобов'язуючого замовлення.

  4. Для використання та експлуатації демонстраційної версії електронного магазину застосовуються відповідні положення та правила, зазначені в Умовах торгівлі та Ліцензійній угоді.

  ЧАСТИНА C:
  УМОВИ ЗАХИСТУ ТА ОБРОБКУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ МАГАЗИНІ

  1. Замовник повідомляє, що передумовою запуску та роботи електронного магазину є створення функціональної системи захисту особистих даних відповідно до Закону № 122/2013 З. з. про захист особистих даних та внесення змін до деяких законів.

  2. Виконавець є технічним та системним оператором електронного магазину, який на підставі окремої угоди з Замовником обробляє персональні дані клієнтів (далі у тексті - «зацікавлені особи») магазину як посередник.

  3. Виконавець в якості посередника (згідно з законом про захист персональних даних) обробляє персональні дані клієнтів, які необхідні для замовлення товарів або послуг через електронний магазин.

  4. Виконавець і Замовник зобов'язані укласти перед запуском звичайної роботи електронного магазину окрему письмову угоду про делегування посередника з обробки персональних даних згідно з положенням § 8 Закону № 122/2013 З. з. про захист персональних даних.

  5. Виконавець, як посередник, обробляє персональні дані зацікавлених осіб з метою забезпечення діяльності, необхідної для функціонування електронного магазину відповідно до вмісту Угоди. З цієї причини Замовник, як оператор (згідно з законом про захист персональних даних), звернувся до посередника із запитом про обробку персональних даних зацікавлених осіб, і Виконавець, як посередник, погодився з цим за умови, визначеними в окремій угоді.

  6. Посередник має право розпочати обробку персональних даних від імені оператора не пізніше дня запуску звичайної роботи електронного магазину.

  7. Інформаційна система, в якій персональні дані в рамках делегування згідно з цією угодою оброблятимуться посередником, є інформаційною системою, призначеною для замовлення товарів та послуг зацікавлених осіб Замовника електронного магазину.

  8. Оператор делегує посереднику право обробляти персональні дані зацікавлених осіб в наступному обсязі (якщо окрема угода не передбачає інше):

 • ім'я, прізвище,
 • дата народження,
 • електронна пошта та контактний телефон
 • ідентифікаційний номер у разі його наявності,
 • 9. При обробці персональних даних посередник зобов'язаний дотримуватися Закону № 122/2013 З. з. про захист особистих даних та внесення змін до деяких законів.

  10. Посередник зобов'язаний повідомити всіх своїх уповноважених осіб згідно з § 21 Закону про захист персональних даних.

  11. Посередник буде обробляти персональні дані власних приміщень, на власних обчислювальних засобах та власними уповноваженими особами, якщо інше не визначено в цій угоді (зокрема, якщо він буде обробляти їх за допомогою субпідрядника). Персональні дані будуть надаватися оператором посереднику у разі необхідності особисто у паперовій формі на носії з підписом оператора або електронною поштою.

  12. Посередник має право обробляти персональні дані згідно з цим розділом також через субпідрядників, які забезпечують йому деякі підрядні роботи для забезпечення технічної підтримки електронного магазину. Список субпідрядників для виконання цієї угоди посередник надасть оператору за його запитом.

  13. Персональні дані зацікавлених осіб будуть оброблятися посередником виключно протягом строку дії Ліцензійної угоди або протягом строку забезпечення технічної підтримки електронного магазину або протягом терміну, необхідного для досягнення мети обробки, при цьому посередник негайно після досягнення мети обробки персональних даних зобов'язаний забезпечити ліквідацію персональних даних зацікавлених осіб згідно з законом про захист персональних даних.

  14. Посередник у межах делегування згідно з окремою угодою має право в інформаційній системі, зазначеній вище, виконувати з персональними даними наступні операції - він може:

 • отримувати,
 • збирати,
 • фіксувати,
 • організовувати,
 • опрацьовувати, змінювати,
 • шукати,
 • переглядати,
 • групувати,
 • поєднувати,
 • переміщувати,
 • використовувати,
 • зберігати,
 • ліквідовувати,
 • передавати,
 • надавати.