Személyes adatok védelme

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMI SZABÁLYZATA

(elkészítve a 18/2018-as törvény szerint a személyes adatok védelméről és az egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről)

Előszó

Az Ecommerce Service Company Kft., székhely: Benadova utca 19, 040 22 Kassa, bejegyezve a Kassa Városi Bíróság Kft. részlegén, bejegyzési szám: 48783/V, adószám: 53 045 416, adóazonosító jel: 2121 236 810, tevékenységet folytat: Michal Król, a cég ügyvezetője (kapcsolattartó személy), a Szlovák Köztársaság jog szerint alapított társaság.

Az Ecommerce Service Company Kft. harmadik fél által működtet elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (SaaS) a krol.shop weboldalon (továbbiakban a „kereskedelmi portál”). Ezen a portálon harmadik, közelebbről meghatározott természetes vagy jogi személy (továbbiakban „Vásárló”) lehetőséget kap a kereskedelmi portálon kiválasztott szolgáltatások megtekintésére és kiválasztására, valamint a közzétett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban az „ÁSZF”) által meghatározott feltételek szerint a kiválasztott terméket megvásárolhatja és megfizetheti a meghatározott vételárat.

Az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó jogszabályok, különösen a 102/2014 Z.z. törvény értelmében készültek, amely a távollevők között kötött szerződésekről és a kereskedő üzlethelyén kívül kötött szerződésekről szól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről. Céljuk különösen az, hogy az információkat az elektronikus kereskedelmi portálon krol.shop történő szolgáltatások vásárlásával kapcsolatban mindenekelőtt a fogyasztó (vásárló) rendelkezésére bocsátják. Az ÁSZF az krol.shop weboldalon van közzétéve.

Az Ecommerce Service Company Kft., székhely: Benadova utca 19, 040 22 Kassa, bejegyezve a Kassa Városi Bíróság Kft. részlegén, bejegyzési szám: 48783/V, adószám: 53 045 416, adóazonosító jel: 2121 236 810, tevékenységet folytat: Michal Król, a cég ügyvezetője (továbbiakban a „Kereskedő”) az 1995/2018 Z.z. törvény 5. cikk (o) pontja értelmében az adatvédelmi törvény és egyes törvények módosítása és kiegészítése értelmében az adatok kezelője, amelyeket a Vásárló a krol.shop portálon megadott vagy a kereskedővel történő kommunikáció során a kereskedő követelményei és az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerint rendelkezésre bocsátott.

Amikor ezekben a szabályokban az „Érintett személy” kifejezést használjuk, az az adatvédelmi szabályok vonatkozásában azon személy meghatározására szolgál, akire az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerint vonatkoznak az adatvédelmi szabályok, és ez a személy nem csak a Vásárló lehet, hanem az krol.shop weboldal látogatója, valamint az az ember, aki önkéntesen regisztrál a krol.shop weboldalon.

A Kereskedő a jelen szabályok értelmében az Adatkezelő a 18/2018 Z.z. törvény 5. cikk (l) pontja értelmében az adatvédelemről szóló törvény értelmében.

Cikk 1.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

1. Az adatkezelő az alábbi alapelvek szerint kezeli a személyes adatokat:

 • Törvényesség és minimális adatkezelés elve:
 • Személyes adatok a hatályos jogszabályoknak megfelelően, tisztességes és átlátható módon kerülnek gyűjtésre és feldolgozásra, biztosítva az érintettek személyes adatainak védelmét és a jogosultságuk tiszteletben tartását a megfelelő mértékű és szükséges adatkezelés elvei szerint.

 • Konkrét cél szabályozásának elve:
 • Személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogosult célokra kerülnek gyűjtésre, és nem kerülnek további feldolgozásra olyan módokon, amelyek nem összeegyeztethetőek ezekkel a célokkal.

 • Pontosság és frissítés elve:
 • Személyes adatoknak pontosnak kell lenniük, és szükség esetén frissítésre kell kerülniük. A Kezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatpontosság vagy hiányosságok azonnali javítása érdekében.

 • Adatok tárolásának minimalizálásának elve:
 • A Kezelő csak azokat a személyes adatokat tárolja és kezeli, amelyek az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükségesek. A Kezelő azonnal törli azokat a személyes adatokat, amelyek már nem szükségesek az eredeti gyűjtési célhoz, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonása és más jogalap hiánya miatt.

 • Adatbiztonság elve:
 • Személyes adatok biztonságos módon vannak feldolgozva. A kockázattól függően megfelelő technikai és szervezési intézkedések kerülnek elfogadásra az adatok jogosulatlan feldolgozásának vagy módosításának, valamint az adatok elvesztésének vagy megsemmisítésének, vagy a személyes adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának vagy hozzáférhetőségének megakadályozására, átvitt, tárolt vagy másként feldolgozott személyes adatok vonatkozásában. Az adatkezelő folyamatosan biztosítja a személyes adatok sértetlenségét, hozzáférhetőségét, bizalmasságát és hitelességét.

 • Felelősség elve:
 • Az összes személyes adatfeldolgozási tevékenység esetén meghatározott felelősség van a személyes adatok feldolgozásának alapvető elveinek betartásáért, a személyes adatok feldolgozásának elveivel összhangban, és az adatkezelő ezt az összhangot a személyes adatok feldolgozásáról a kérelemre igazolni tudja.

  Cikk 2.

  AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA AZ SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME TÖRVÉNYÉNEK ÉRTelmében

  1. A Kereskedő az Személyes adatok védelméről szóló 18/2018 Z.z. törvény 5. cikk (l) pontja értelmében az adatkezelője az információs rendszernek.

  2. Az adatkezelő azonosító és kapcsolattartási adatai a következők:

  Vállalat neve: Ecommerce Service Company Kft.

  Székhely: Benadova 19, 040 22 Kassa

  Regisztráció: bejegyezték a Kassa Városi Bíróság Cégbíróságában, Szakasz: Kft, Betét: 48783/V

  Adószám: 53 045 416

  Adóazonosító jel: 2121 236 810

  Működik közvetítőkön keresztül: Michal Król, a vállalat ügyvezetője

  A szolgáltató kapcsolattartójának e-mail címe: michal.krol@krol.shop

  A szolgáltató telefonos elérhetősége: 00421 944 172 337

  Cikk 3.

  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TERJEDELME

  1. A Vásárló az alábbi körben adja meg az adatkezelőnek és az adatkezelő a személyes adatokat a következők szerint kezeli:

 • Név és vezetéknév, vásárló azonosításához a szerződéses célok miatt
 • Vásárló címe a megrendelés és a számlázási célokra (áru szállítási címe)
 • E-mail cím a megrendelés megerősítéséhez és a Vásárlóval történő további kommunikációhoz a szerződés megkötéséről és a termék szállításának feltételeiről
 • Vásárló telefonszáma, amely alternatív módon szolgál a megrendelés megerősítésére és a Vásárlóval történő további kommunikációra, például a reklamációk kezelésekor.
 • Cikk 4.

  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

  1. A személyes adatok kezelésének célja:

 • Termék vásárlása a krol.shop webáruházon keresztül, a vásárló azonosítása szerződéses partnerként a vásárlási portálon keresztül végzett szerződés teljesítéséhez, írásos üzenetek és áruk szállításának megfelelő végrehajtásához, előzetes ügyletek és kereskedelmi ügyek végrehajtásához, valamint a vásárlási szerződésből eredő igények érvényesítéséhez, a termék visszaküldéséhez stb. A törvény és az SZR kötelező jogi szabályai szerinti kötelezettségek teljesítéséhez.
 • Vásárlói regisztráció önkéntes alapon
 • Vásárló regisztráció versenyre
 • Kereskedelmi partner regisztráció önkéntes alapon a jutalékrendszerben
 • Cikk 5.

  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGSZERŰSÉGE

  1. A Kupujúci személyes adatainak kezelésének jogalapja az adatvédelmi törvény 13. § (1) bekezdés (b) pontja, amely szerint a vásárlási szerződés céljára vonatkozik, és amelynek értelmében a megrendelés feldolgozásához a szükséges adatokat meg kell adni, valamint a szerződés teljesítése. A fenti személyes adatokat a érintett beleegyezése nélkül kezelik. A megadott adatok nélkül a vásárlás nem lehetséges, a terméket nem lehet kiszállítani, és a vásárlási igazolást sem lehet kiállítani vagy elküldeni. A Kupujúci hozzájárul, és a Kereskedő tájékoztatja a Kupujúcit, hogy az általa megadott személyes adatokat:

 • adattovábbítás harmadik személyeknek a szerződés előkészítése, teljesítése és ellenőrzése, jogok és kötelezettségek teljesítése, szolgáltatások nyújtása céljából
 • elérhetővé tétele azok számára, akik részt vesznek a megrendelés előkészítésében és végrehajtásában, az információs üzenetek előkészítésében és végrehajtásában a Vásárló hozzájárulásával.
 • 2. A személyes adatok kezelési ideje a termék vásárlási szerződése és a termék garanciaidő lejárata alatt van.

  3. A Kupujúci személyes adatainak kezelésének jogalapja a regisztrációhoz az önkéntes hozzájárulása a adatvédelmi törvény 13. § (1) bekezdés (a) pontja alapján, amelynek értelmében a regisztráció a vásárlási folyamatot könnyíti és felgyorsítja, mivel a regisztrált ügyfélnek nem kell kitöltenie a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat. A vásárló regisztrációjával:

 • nem feltétele a szolgáltatások megvásárlásának a krol.shop e-kereskedelmi portálon keresztül
 • a regisztráció önmagában nem kötelezi a vásárlót a szolgáltatások megvásárlására
 • a regisztráció nem lehetséges az személyes adatok feldolgozása nélkül
 • És ezért a vásárló a regisztráció előtt hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez a következő módon: „Mint ennek a webhelynek a látogatója, megerősítem, hogy elértem a 18 éves kort, és: kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a krol.shop webhely üzemeltetője feldolgozza a személyes adataimat a regisztrációs űrlapon megadott mértékben, a jelen Adatvédelmi feltételekben meghatározott céllal és specifikációval.

  4. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Kupujúci regisztrálásához az adatvédelmi törvény 13. § (1) bekezdés (b) pontja értelmében, mivel a jutalék rendszer egy közvetítői szerződés, amelynek értelmében a jutalékhoz szükséges adatokat meg kell adni a szerződés megkötéséhez és a vállalkozás megvalósításához a szerződési folyamatok. A fenti személyes adatokat a érintett beleegyezése nélkül kezelik. A megadott adatok nélkül nem lehetséges:

  5. A személyes adatok kezelési ideje a Kupujúci regisztrációjának időtartama.

  6. A Kupujúci személyes adatainak kezelésének jogalapja az adatvédelmi törvény 13. § (1) bekezdés (b) pontja, amely szerint a vásárlási szerződés céljára vonatkozik, és amelynek értelmében a megrendelés feldolgozásához a szükséges adatokat meg kell adni, valamint a szerződés teljesítése. A fenti személyes adatokat a érintett beleegyezése nélkül kezelik. A megadott adatok nélkül a vásárlás nem lehetséges, a terméket nem lehet kiszállítani, és a vásárlási igazolást sem lehet kiállítani vagy elküldeni. A Kupujúci hozzájárul, és a Kereskedő tájékoztatja a Kupujúcit, hogy az általa megadott személyes adatokat:

 • adattovábbítás harmadik személyeknek a szerződés előkészítése, teljesítése és ellenőrzése, jogok és kötelezettségek teljesítése, szolgáltatások nyújtása céljából
 • elérhetővé tétele azok számára, akik részt vesznek a megrendelés előkészítésében és végrehajtásában, az információs üzenetek előkészítésében és végrehajtásában a Vásárló hozzájárulásával.
 • 7. A személyes adatok kezelési ideje a szolgáltatási szerződés teljesítése és a szállított termék garanciális időszakának pihenése alatt van.

  8. A vásárlók személyes adatainak feldolgozására vonatkozó jogalapot a személyes adatok résztvevői részvételének céljából a versenyen, amelyet az Eladó a krol.shop weboldalán vagy közösségi hálózatokon, például a Facebookon keresztül hirdet és szervez, az 18/20018. törvény értelmében 13. § (1) bekezdés b) bekezdése biztosítja az adatvédelemről szóló. A versenyen való részvétel értéket képvisel az Eladó számára, és személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a verseny résztvevőjének esetleges nyereményének átadása és kézbesítése, valamint a győztesek jogainak biztosítása a fogyasztói jogok érvényesítésével kapcsolatban. A fent említett személyes adatokat az érintett személy hozzájárulása nélkül dolgozzák fel. Ezeknek az adatoknak a megadása nélkül nem lehetséges a termék kézbesítése nyereményként a versenyen, és nem lehetséges semmilyen dokumentum kiállítása vagy kézbesítése a termékkel kapcsolatosan, például reklamációs jogok érvényesítésére vonatkozóan.

  Cikk 6.

  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE COOKIE-K SEGÍTSÉGÉVEL

  1. Az Eladó a krol.shop weboldalon a 'sütik' és 'cookie' kifejezéseket használja, amelyek a cookie fájlokra és más hasonló technológiákra vonatkoznak az Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Irányelv alá tartozó.

  2. A 'Cookie' kifejezés kis szöveges fájlokat jelent, amelyeket a meglátogatott weboldal hoz létre, és fő céljuk a krol.shop oldalak használatának javítása és megkönnyítése.

  3. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a sütik révén történő feldolgozás esetén az 18/20018. törvény 13. § (1) bekezdés f) pontja biztosítja.

  4. Az Eladó átmeneti és állandó sütiket használ a krol.shop weboldalon, amelyeket átmenetileg tárolnak a számítógép memóriájában, amíg a látogató a cég weboldalát böngészi.

  5. A süti fájlokat törlik, amikor a felhasználó bezárja a webböngészőt, vagy meghatározott idő után. Az állandó süti fájlok a látogató (továbbiakban 'érintett személy') számítógépén maradnak, amíg azokat törlik.

  6. Az Eladó kizárólag belső célokra használja a sütiket, főként a krol.shop weboldal látogatottságának és használatának statisztikáinak létrehozása érdekében, és a cég weboldalának használatának javítására szolgálnak.

  7. A sütik információkat tárolhatnak a weboldal látogatóinak az osztályozási funkció használatával kapcsolatosan.

  8. A krol.shop weboldal olyan szolgáltatásokat használ, mint a Google Analytics, a Google Tag Manager, a Google Retargeting, a Google Search Console és a Facebook Pixel, amelyek sütiket használnak.

  9. A süti fájlok főként az alábbiakról tárolnak információkat:

 • A weboldalak használatának módjáról
 • Látogatások száma a weboldalon
 • 10. Használt sütik típusai a következők:

 • átmeneti süti fájlok - ideiglenesen tárolták a számítógépen vagy eszközön a munkamenet ideje alatt, és azután törlődnek
 • tartós sütik, amelyek hosszabb ideig tárolódnak a számítógépen. Ezeket a tartós sütiket a felhasználó törölheti.
 • 11. Az internetes böngészők jelentős részének kínálatában lehetőség van a beállítások konfigurálására, például a cookie-k engedélyezésére, a cookie-k megtekintésére, az összes vagy kiválasztott cookie-k tiltására stb.

  12. Weboldalunk látogatásakor automatikusan technikai és statisztikai adatokat gyűjtünk a krol.shop internetes áruház használatával kapcsolatban a cookie-k beállításával. Ezek az adatok a következők:

 • IP-cím
 • böngésző típusa és verziója
 • az oldal, ahonnan minket látogattak
 • használt operációs rendszer
 • az egyes weboldalakon való látogatás dátuma és ideje
 • információk a látogatás összekapcsolására való képességről a marketing kommunikációs csatornák egyikén keresztül
 • Ezeket az adatokat az internetes kereskedés krol.shop funkcionalitásának és szolgáltatásainak javítására használják, kizárólag névtelenül értékelik és csak statisztikai adatként használják fel.

  13. Az Eladó nem használ sütiket azonosítható információk gyűjtésére a krol.shop weboldal látogatóiról.

  14. Az Eladó vagy harmadik fél weboldalainak cookie-kat törölni és blokkolni lehet a böngésző beállításainak megváltoztatásával az alábbi linkek segítségével:

 • Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu&oco=1 https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu&oco=1
 • Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-eltavolitasa-engedelyezese-es-tiltasa
 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/search?query=s%C3%BCtik%20t%C3%B6rl%C3%A9se
 • Safari https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera http://help.opera.com/Windows/9.64/hu/cookies.html
 • Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
 • Microsoft Edge https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • 15. Az Eladó, mint adatkezelő, tájékoztatja a Vásárlót és a krol.shop weboldal látogatóját a személyes adatok kezeléséről, mielőtt az adatokat kezdenének feldolgozni.

  Cikk 7.

  AZ ADATKEZELŐ INFORMÁCIÓRENDSZEREI

  1. Az adatkezelő az információs rendszereket működteti, ahol a érintett személyek személyes adatait kezelik, a következők:

 • E-SHOP Információs Rendszer, amelyben az egyes üzleti tranzakciók zajlanak az eladó és a vásárló jogi kapcsolatában,
 • Províziós Információs Rendszer, amelyben a Szolgáltató az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján kezeli azoknak az egyéneknek az adatait, akik részei a províziós programnak,
 • Súťaž Információs Rendszer, amelyben a Szolgáltató az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján kezeli azoknak az egyéneknek az adatait, akik részt vesznek a fogyasztói versenyen
 • Cikk 8.

  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA ÉS BIZTONSÁGA

  1. Az adatkezelő a személyes adatokat olyan információs rendszerben kezeli, amely jelszavakkal és hozzáférési kódokkal védett, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében.

  2. Az információs rendszer megjelenítő egységei olyan helyen vannak elhelyezve, hogy azokat ne lehessen szemlélődéssel visszaélni.

  3. Az adathordozók titkosítással vannak védenek, és a hozzáférések az információs rendszerekhez a jogosult személyek azonosításával és engedélyezésével vannak összekötve.

  4. Az adatkezelő biztonságosan készít biztonsági másolatokat a kiválasztott időközönként.

  5. Az adatkezelő információs rendszereit megvédi a bejövő e-mailekben és más, a nyilvánosan elérhető számítógépes hálózatból vagy adathordozókról érkező kártékony kódok észlelésével.

  6. Az adatkezelő biztosítja a személyes adatok biztonságát a fent említett intézkedések mellett azzal, hogy meghatározza és írásban tájékoztatja azokat a személyeket, akik az információs rendszerekkel dolgoznak.

  Cikk 9.

  A VÁSÁRLÓ JOGAI AZ SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉBEN

  1. Az érintett személynek joga van hozzáférni a személyes adataihoz azzal, hogy megerősítést kap arról, hogy az adatkezelő információs rendszerében kezelik-e az őt érintő személyes adatait.

  2. Az érintett személynek joga van tájékoztatást kapni a következőkről:

 • Személyes adatok kezelésének célja
 • Személyes adatok kezelésének kategóriája
 • azonosítás a címzett vagy címzettek tekintetében, akiknek személyes adatokat közöltek vagy közölendők, különösen a címzett a harmadik országban vagy nemzetközi szervezet esetén, ha lehetséges,
 • a személyes adatok tárolásának ideje; ha ez nem lehetséges, akkor a tárolás időtartamára vonatkozó kritériumokat ismertető információ,
 • 3. Az érintett személynek joga van:

 • kérheti a kezelőtől az érintett személyes adatok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen
 • kérelmezheti az adatvédelmi hatóságnál az adatvédelmi eljárás megindítását
 • kérheti tájékoztatást arról, hogy az adatokat a személyes adatokat az érintettől nem szerezték,
 • tájékoztatást kérhet a profilalkotásról és automatizált döntéshozatalról, ezen esetekben a szolgáltató információval szolgál az érintett számára, különösen a használt eljárásról és az ilyen adatkezelés értelméről és várható következményeiről az érintett számára.
 • 4. Az érintett személynek joga van megfelelő biztosítékokról tájékoztatást kapni abban az esetben, ha a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják.

  5. Az adatkezelő köteles megadni az érintett személynek a saját személyes adatait, amelyeket kezelnek. Az érintett személyt azonban az ismételt adatok megadásáért az adatokat kérelmező személynek megfelelő díjat számíthat fel az adminisztrációs költségekhez igazodóan. Az adatkezelő köteles az érintett személy által kért módon szolgáltatni a személyes adatokat.

  6. Az érintett személy a kapcsolattartó személyen és az adatkezelő cég alábbi 2. cikkében feltüntetett kapcsolattartó e-mail címén keresztül gyakorolhatja jogaikat. Az adatkezelő köteles az érintett személy kérését azonnal megerősíteni a kérelem feldolgozása után.

  7. A dotknutá személynek joga van ahhoz, hogy az adatkezelő az általa érintett helytelen személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse. Az adatkezelés céljával összhangban a dotknutá személynek joga van hiányos személyes adatok kiegészítéséhez.

  8. A dotknutá személynek joga van ahhoz, hogy az adatkezelő az általa érintett személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

  9. Az adatkezelő köteles az általa érintett személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az érintett személy az 8. pont szerinti törlési jogát érvényesítette, és ha:

 • a személyes adatok már nem szükségesek az eredeti adatgyűjtés vagy más adatkezelés céljaira,
 • az érintett visszavonhatja a hozzájárulását az adatkezeléshez az (a) 13. § (1) bekezdése vagy az (a) 16. § (2) bekezdése alapján történő adatkezelés esetén, és nem létezik más jogalap az adatkezeléshez,
 • az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen az 27. § (1) bekezdés alapján, és nincs túlsúlyban az adatkezeléshez kapcsolódó jogos indokok, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen az 27. § (2) bekezdés alapján,
 • az adatkezelés jogellenes,
 • megvalósításra kerül a törlés kötelezettség az adott törvény, különleges jogszabály vagy a Szlovák Köztársaság nemzetközi szerződésének teljesítése céljából, vagy
 • személyes adatokat gyűjtöttek be információs társadalom szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlat keretében a 15. § (1) bekezdés értelmében.
 • 10. Ha az adatkezelő közzétette a személyes adatokat, és köteles azokat az 1. pont szerint törölni, akkor köteles megfelelő intézkedéseket tenni, ideértve a technikai intézkedéseket a hozzáférhető technológiával és a költségekkel összhangban, hogy értesítse a személyes adatokat kezelő többi adatkezelőt a kérelemről. Az értesítés tartalmazza az érintett személy személyes adatainak törlésére vonatkozó kérelmet, valamint másolatokat vagy másolatokat az adatokról.

  11. A dotknutá személy jogosult az adatai helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó kérelem benyújtásával élhet az adatkezelőnek a jelen dokumentum 2. cikkében megadott kapcsolattartó személyéhez küldött e-mail formájában. Az adatkezelő köteles az érintett személy kérelmét azonnal megerősíteni, miután feldolgozta a kérelmet.

  12. A dotknutá személy jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, ha

 • az érintett megkérdőjelezi a személyes adatok helyességét, és ebben az esetben a kezelőnek olyan időtartamot kell biztosítania, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a kezelő már nem szükséges az érintett személyes adatait az adatkezelés céljához, de az érintett igényli azokat jogi igény érvényesítéséhez, vagy
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen az 27. § (1) bekezdés alapján, és a kezelőnek bizonyítania kell, hogy az adatkezelés érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeihez képest.
 • 13. A 12. pont alapján korlátozott adatkezelés esetén a személyes adatok tárolhatók, és az adatkezelő csak a dotknutá személy hozzájárulásával vagy jogi igény érvényesítésének, személyek védelmének vagy közérdekű okokból kezelheti azokat.

  14. Az adatkezelő köteles értesíteni a korlátozott adatkezelésről az érintett személyt, mielőtt a korlátozott adatkezelést megszüntetné.

  Cikk 10.

  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Az adatkezelő a személyes adatokat olyan információs rendszerben kezeli, amely jelszavakkal és hozzáférési kódokkal védett, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében.

  2. Az információs rendszer megjelenítő egységei olyan helyen vannak elhelyezve, hogy azokat ne lehessen szemlélődéssel visszaélni.

  3. Az adathordozók titkosítással vannak védenek, és a hozzáférések az információs rendszerekhez a jogosult személyek azonosításával és engedélyezésével vannak összekötve.

  4. Az adatkezelő biztonságosan készít biztonsági másolatokat a kiválasztott időközönként.

  5. Az adatkezelő információs rendszereit megvédi a bejövő e-mailekben és más, a nyilvánosan elérhető számítógépes hálózatból vagy adathordozókról érkező kártékony kódok észlelésével.

  6. Az adatkezelő biztosítja a személyes adatok biztonságát a fent említett intézkedések mellett azzal, hogy meghatározza és írásban tájékoztatja azokat a személyeket, akik az információs rendszerekkel dolgoznak.